Jak na developerský příběh se šťastným koncem? 🔑

Jak na developerský příběh se šťastným koncem? 🔑

Dnes vám povím pár slov k začátku – koupě pozemku k realizaci developerského projektu. Zahájíte oťukávačku s prodávajícím. Prověřujete, co a jak. Soulad s územním plánem. Přístupové cesty. Napojení kanalizace. Elektřina, plyn, voda. Občanská vybavenost a další.

Celá transakce je dlouhá cesta. Musíte vhodně nastavit časový harmonogram i zachytit všechny varianty, kdy jste nuceni nebo naopak nemusíte kupní smlouvu uzavřít. „Katalog“ prohlášení, které vám prodávající k pozemku poskytne a správné podchycení všech důsledků, je základ úspěchu. Na papíře všechno začíná. Musíte například koupit za původně dohodnutou cenu pozemek, když vám úřad či soused kladné stanovisko nedá?

Co vám radím? Vyhodnoťte pečivě, kdo je prodávající. Vlastní pozemek společnost? Fyzická osoba, či je jich více? Pokud je prodávajících více, doporučuji je právně zavázat tak, aby byli co nejvíce jednou smluvní stranou. Svázat je provázkem k sobě, co to jde. Smluvně vyjádřete, že máte o pozemek zájem se všemi podíly, a že nejste povinen koupit jen některý z nich! Proč? Projekt si přece přejete realizovat jako celek. Prověřování hodnoty pozemku může trvat dlouho, tak to je. Náklady porostou. Důležité jsou pro vás bezpečné smluvní mechanismy pro případ, že by se jeden z prodávajících začal cukat (našel si například kupce s vyšší nabídkovou cenou).

Co z toho plyne? Buďte důslední v přípravě dokumentace, aby vás cukání prodávajícího nestálo víc než tik v oku. Posuďte kupní cenu a možnost reálného zhodnocení vůči rizikovosti prodávajícího. Dobrý právník vám vysvětlí, co vás může potkat. Vy se rozhodnete, jestli má touto cestou smysl kráčet.